De Wase Cuesta te Temse

Overzicht der gebieden
Het Schouselbroek
Home Contacteer ons

schuif met de muisaanwijzer over de foto om de gebieden te zoeken
Bijgewerkte foto van Geo-Vlaanderen. - Schuif met de muisaanwijzer over de foto om de gebieden te zoeken

1. Algemeen

De Schouselbroekpolder is (net als de Oost-Sivepolder)een voor 60 tot 70 % uit populierenbos bestaande, vlak gebied. Beide polders liggen enkele meters lager dan het gemiddeld tij in de huidige Schelde, die verantwoordelijk is voor de klei´ge bodems die er worden aangetroffen. Het broek wordt doorsneden door tal van paden, die alle min of meer haaks staan op de stroomrichting van de Schelde en die waarschijnlijk vooral zijn bedoeld voor transport van geoogst populierenhout. Door de Dijkgracht geven deze paden echter geen doorgang naar de dijk toe. De enige doorsteek is de Lange Dreef.

2. Waarde van het Schouselbroek voor flora

De ondergroei van de, op struiklaag-niveau voornamelijk vrij open, bossen is dicht tot zeer dicht. Een plantensoort die hier het aspect bepaalt is de Dagkoekoeksbloem, een algemene soort die de bossen een donkerroze aanblik kan geven. De in het Vlaams district zeldzame Moesdistel is in het Schouselbroek bovendien plaatselijk talrijk (onder andere rond de Lange Dreef).
Door ons werden in het gebied (inclusief Oost-Sivepolder en buitendijkse gebieden - 1997) 171 verschillende plantensoorten ge´nventariseerd. Andere bronnen spreken van nog meer soorten.
Overzicht der gebieden
Het Schouselbroek
begin van deze pagina Home Contacteer ons

pagina aangepast op 01/10/2004