De Wase Cuesta te Temse

vorige volgende
Ecotest
Home Contacteer ons

De V.Z.W. Ecotest werd opgericht in 1980.
De vereniging is actief in Temse en zijn deelgemeenten, Steendorp, Tielrode en Elversele. Haar doel is het vrijwaren en uitbreiden van waardevolle natuurgebieden, het tegengaan van milieuverontreiniging en het veilig stellen van cultuurhistorisch erfgoed.
Ecotest is op bijzondere wijze verbonden met het natuurgebied ‘Het Kijkverdriet’.
Deze zoetwaterschorre, gelegen langs de Schelde ter hoogte van de steenbakkerij in Steendorp, wordt reeds sinds 1980 door de vereniging beheerd.
Dit houdt in dat de vegetatie jaarlijks gedeeltelijk gemaaid wordt met de bedoeling het riet groeikrachtig te houden en verruiging en verbossing tegen te gaan. Zoetwatergetijdegebieden zijn immers van groot belang omwille van hun schaarste op onze planeet en de specifieke levensvormen die er voorkomen.
Ecotest werkt samen met Natuurpunt-wal, de plaatselijke afdeling van Natuurpunt en eigenaar van verschillende reservaatpercelen in het Schouselbroek een 130 ha groot poldergebied gelegen te Temse en Steendorp. Ecotest stelt haar ervaring en kennis ter beschikking van Natuurpunt-wal teneinde te helpen een verantwoord beheer voor deze unieke percelen uit te stippelen.
Er wordt hier vooral gestreefd naar het herstel van de typische gevarieerde elzenbroekbossen met hun typische flora.
Ecotest onderhoudt tevens nauwe contacten met Aminal , eigenaar van Het Kijkverdriet en het fort van Steendorp. Voor dit laatste gebied, een militair bouwwerk uit de 19e eeuw dat momenteel vooral van belang is als overwinteringsplaats voor vleermuizen, wordt momenteel een beheersplan uitgewerkt.
Ecotest volgt ook het vergunningenbeleid van de gemeente op de voet. Indien nodig worden bezwaarschriften ingediend. Ecotest wordt echter door de gemeente ook als partner erkend ondermeer voor het organiseren van natuurwandelingen (in samenwerking met CVN) en voor het opstellen van een beheers- en herinrichtingsplan voor het Scheldepark.
Ecotest en CVN organiseren jaarlijks een aantal geleide wandelingen in het in het Schouselbroek, de aangrenzende Oost-Sivepolder en het Scheldepark.

Het secretariaat van Ecotest V.Z.W. is gevestigd in de Negenoogstraat 3, 9140 Temse. U kunt ons ook bereiken via email: TOTEM@VT4.net.
U kunt ons steeds contacteren voor informatie over de natuur in Temse, voor geleide wandelingen in hogervermelde en andere gebieden enz.

ECOTEST V.Z.W.      Ecotest       LEEFMILIEUVERENIGING VOOR GROOT-TEMSE

 

 

 
vorige volgende
Ecotest
begin van deze pagina Home Contacteer ons

pagina aangepast op 01/10/2004