De Wase Cuesta te Temse

vorige volgende
Inpoldering
Home Contacteer ons

De St. Pietersabdij van Gent, toenmalige eigenaar, liet na de overstromingen van 1274 en 1288 (of 1286 ?) het vruchtbare land inpolderen. Het was één van de eerste polders langs de Scheldeoever die werd ingedijkt (0 tot 1 meter boven de zeespiegel); later ingedijkte polders liggen hoger omdat er meer slib werd afgezet in de loop der tijden (zie “oorsprong van het gebied”). De polder kwam in handen van adel en grootgrondbezitters, om tenslotte verdeeld te worden onder verschillende eigenaars (periode na de Franse Revolutie).
De dijk noemde aanvankelijk de “Drij Linden Wegel” (Plan Parcellaire de la commune de Tamise avec les mutations - par P.C. Popp, ministre des Finance - 1858). Momenteel is die naam in onbruik geraakt. Tevens is er geen spoor van de drie linden die er vermoedelijk gestaan hebben. De benaming is echter wel terug te vinden in de “Atlas van de Buurtwegen”, als voetweg nr. 72, gaande van Lauwershoek naar Binnendam.

vorige volgende
Inpoldering
begin van deze pagina Home Contacteer ons


pagina aangepast op 01/10/2004