De Wase Cuesta te Temse

Overzicht der gebieden
Het Kijkverdriet
Home Contacteer ons
schuif met de muisaanwijzer over de foto om de gebieden te zoeken
Bijgewerkte foto van Geo-Vlaanderen. - Schuif met de muisaanwijzer over de foto om de gebieden te zoeken

Luchtfoto
www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/

Het Kijkverdriet is een zoetwaterschorre met getijdenwerking.
Het dankt haar oorsprong aan de kil, die vroeger dienst deed als haventje (vooral in functie van de steenbakkerijen).
Die kil bestaat uit een "L" vorm, die zicht ten westen en ten Noorden van het Kijkverdriet bevindt. Het westelijk deel zou reeds in het begin van onze tijdrekening bestaan hebben (bron: Het Kijkverdriet te Steendorp).
Het noordelijk deel is later gegraven om als haventje te dienen. Vandaag liggen er nog enkel plezierbootjes in het noordelijk deel van de kil, die bij eb gedeeltelijk "droog" ligt.

De kil gezien vanaf de Schelde

Het Kijkverdriet wordt beheerd door Ecotest.
Bij gewone vloed komt het water tot in de talrijke natuurlijke beekjes in de schorre. Alleen bij giertij staat de schorre helemaal onder water. Zoetwaterschorren met getijdenwerking zijn (vooral sinds de Deltawerken in Nederland er voor gezorgd hebben dat de getijdenwerking in de Biesbosch tot enkele cm gereduceerd is) zeldzaam in Europa! De flora is dan ook uniek. De Spindotterbloem is een zeldzame plant die eigen is aan een gebied met dergelijke extreme omstandigheden.

Zicht richting Rupelmonde 
foto 12/04/2004

De Spindotterbloem is niet bestand tegen de concurentie van ruigtekruiden. Zij gedijdt het best in een jong rietveld. Jaarlijks maaien in een deel van de schorre is daarom noodzakelijk.

Spindotterbloemen 
(rechts een van de talrijke beekjes die bij vloed het water tot diep in het Kijkverdriet brengen) 
foto 12/04/2004

Wanneer men tweejaarlijks maait (enkel aangewezen op de laagste delen van de schorre) Staat er in de winter en lente overjaars riet, wat dan weer interessant is voor sommige rietafhankele vogels en organismen.

Spindotterbloemen (in de achtergrond Wilgenvloedbos) 
foto 12/04/2004

Als men niet maait, zal de schorre stelselmatig verruigen, tot Wilgen hun intrede doen. De climaxvegetatie in de schorre is het Wilgenvloedbos

Overzicht der gebieden
Het Kijkverdriet
begin van deze pagina Home Contacteer ons


pagina aangepast op 23/04/2005