De Wase Cuesta te Temse

vorige volgende
Naamgeving
Home Contacteer ons

Schouselbroek 
 
De naam Schouselbroek is afgeleid van het Germaanse “Scousele”, wat op zijn beurt afkomstig is van “Scaldis”
of vrouwelijker “Scalda” (Schelde) en “Sali” (huis bestaande uit één ruime), wat betekent : “Huis aan de Schelde”.

Evolutie van de naam :
1166 - 1172 Scousele
1187 Scoucela
1258 Scoutsele
1295 Scousele
1306 Scousele broec
1472 Scouselbrouc

In de toponymie is “broek” het gewone woord voor “moeras” (bibliotheca Wasiana, M. Gysseling 1956 -
vermelding : 1281 Oostbroech Temse) - reeds in 1172 werd de vermelding “Oostbroec” teruggevonden
(D. Coppieters, Toer. cursus 1996).

 
 
Oost-Sive polder 
 
Het oostelijk deel van het broek noemt sinds het Ancien Regime het Oost-Sive Schouselbroek.
Het woord “Sive” betekent hierin waarschijnlijk “of”, “of liever”, “hetzij”, “indien”, of “ anders gezegd”.
Dit zou het andere deel van de polder (leenplichtig onder het hof van Luugenhaeghe of het Blauwhof aldaar,
in tegenstelling met de Schouselbroekpolder die van de Heer van Temse was) betekend hebben.
Om aan te duiden dat deze andere (Sive) polder ten oosten van de Schouselbroekpolder lag, werd
voor het woord “Oost” toegevoegd.
oostelijke andere polder = Oost-Sivepolder

vorige volgende
Naamgeving
begin van deze pagina Home Contacteer ons

pagina aangepast op 01/10/2004