De Wase Cuesta te Temse

Overzicht der gebieden
Scheldedijken
Home Contacteer ons
schuif met de muisaanwijzer over de foto om de gebieden te zoeken
Bijgewerkte foto van Geo-Vlaanderen. - Schuif met de muisaanwijzer over de foto om de gebieden te zoeken


De eerste bedijkingen dateren uit de 13e eeuw.
Ze werden uitgevoerd in opdracht van de toenmalige eigenaars (abdij van Steenbrugge of Sint Pieters (?) te Gent).
In de loop der jaren werden de dijken verhoogd van 7,5 naar 7,8 meter in 1951 en tot 8 meter in 1973.
Toch bleef Temse niet gespaard van de overstromingen in 1953 (ontstaan Nieuw wiel) en 1976.

De dijksloot naast de sigmadijk

Voor de Sigmawerken lagen de dijken er eerder naturlijk bij. Er was een winterdijk en een zomerdijk. Op of naast deze dijken stonden onder andere notelaars.
Sinds de uitvoering van het Sigmaplan bestaat de dijk voornamelijk uit gras met bovenaan een geasfalteerd wandel-fietspad.

Reuzenbovist in het gras op de landtallud
(foto 10/11/2003)

Als reden om op die Sigmadijken geen notelaars te zetten wordt nogal eens aangehaald dat de wortels de dijk zouden beschadigen. Het lijkt mij meer waarschijnlijk dat de echte reden te zoeken is bij het gemakkelijker maaien met grote machines indien er geen bomen zijn. (Onze voorouders plantten de notelaars juist aan omdat de wortels de losse grond fixeerden)
De laatste jaren worden de dijken op sommige plaatsen begrazen door de schapen van De Durmse Schapestal.

Onbegonnen werk ?

Overzicht der gebieden
Scheldedijken
begin van deze pagina Home Contacteer ons

pagina aangepast op 01/10/2004