De Wase Cuesta te Temse

Overzicht der gebieden
Scheldepark
Home Contacteer ons

schuif met de muisaanwijzer over de foto om de gebieden te zoeken
Bijgewerkte foto's van Geo-Vlaanderen. - Schuif met de muisaanwijzer over de foto om de gebieden te zoeken

schuif met de muisaanwijzer over de foto om de gebieden te zoeken

 

HISTORIEK

Van voor de 11e eeuw tot 1782 was er in Temse sprake van een waterburcht.
In 1787 werd in dezelfde omgeving een kasteel opgericht met er rond een park.
De eerste eigenaar van het kasteel betrof de Baron SNOY.
In 1872 werd het kasteel verkocht aan Louis JANSSENS met het oog op het bouwen van een brug over de Schelde.
In 1912 verwierf de familie JANSSENS het predicaat "De Vaerebeke".
In 1953 werd een deel van het park onteigend voor de aanleg van de spoorweg.
In 1958 werd het kasteel gekocht door de gemeente. In 1969 werd het kasteel afgebroken en vervangen door het zwembad.

Van het kasteel is weinig over dan de toegangspoort en de leeuw.
De toegangspoort lag aan de westkant van het kasteel. In tegenstelling met het huidige zwembad, lag de hoofdingang immers langs daar. De poort ligt in het verlengde van de huidige Kasteelstraat die, voor aanleg van gewestweg N16 en spoorweg, tot de toegangspoort van het kasteel kwam.
Deze rechtstreekse verbinding tussen het Gemeentehuis van Temse en het kasteel duidt het belang aan van het kasteel en zijn bewoners in die tijd.

De toegangspoort van het vroegere kasteel
foto 24/09/2004

De leeuw lag in de achtertuin van het kasteel. Vandaag is hij als symbool van het kasteel nog bekender dan de toegangspoort.
Voor de leeuw ligt een stuk steen. Het betreft vermoedelijk één of andere sokkel die in een recent verleden als overblijfsel bij de leeuw gelegd werd.

De Leeuw (overblijfsel van het kasteel)
foto 24/09/2004

Het Scheldepark vandaag

Het Scheldepark is vandaag ongeveer 3,75 HA groot.
Het bevat een aantal wegen, waarvan enkele verhard zijn met klinkers, als toegang tot het zwembad.

De westelijke verharde toegangsweg
foto 24/09/2004        De oostelijke toegangsweg
foto 24/09/2004

Richting Scheldedijk
foto 24/09/2004

Het park zelf bevat verschillende soorten beplanting.
Zo is er :
- Het Oud bosgedeelte met onder andere Beuk en Zomereik, langs de straatkant
- Een grasvlakte

De grasvalkte en het oude bosgedeelte
foto 24/09/2004

- Stukken met jongere bomen, struiklaag en kruidlaag, vooral langs de kant van de Schelde

Eénstijlige meidoorn
foto 24/09/2004

- Een vijver die afgemaakt is met draadwerk en waar diverse vogels (vooral exoten) opeengepropt zitten te wachten
   tot een van de vele wandelaars een massa brood en andere rommel over de draad kiepert.

hierachter schuilt een vijver
foto 24/09/2004

- Een speelterrein voor de jeugd
- Nog een oud bosgedeelte achter het zwembad, met onder andere enkele reuzachtige Platanen

Oude Plataan
foto 26/09/2004

De toekomst

De gemeente Temse is bezig met de opmaak van een beheersplan voor het Scheldepark.
Het is de bedoeling het park een meervoudige functie te geven :
- Een ecologische functie met een bosgedeelte en een natuurlijke vijver.
- Een recreatieve functie met een zwembad, een parkgedeelte en een speelruimte.
- Een educatieve functie met een bosleerpad, ...

Om veiligheidsredenen werden in september 2004 een aantal bomen gerooid.
Voornaamste slachtoffers waren enkele Beuken in het oude bosgedeelte (foto hieronder) en Tamme kastanjes achter het zwembad.

Gerooide Beuken in het oude bosgedeelte (straatkant)
foto 24/09/2004

Overzicht der gebieden
Scheldepark
begin van deze pagina Home Contacteer ons

pagina aangepast op 07/10/2004