De Wase Cuesta te Temse

Overzicht der gebieden
Schorren en slikken
Home Contacteer ons
schuif met de muisaanwijzer over de foto om de gebieden te zoeken
Bijgewerkte foto van Geo-Vlaanderen. - Schuif met de muisaanwijzer over de foto om de gebieden te zoeken

Omschrijving der gebieden

Het belangrijkste schorren-slikkengebied is het Kijkverdriet .
Dit wordt daarom als apart gebied behandeld.

Verschillende bronnen vermelden verschillende omschrijvingen voor de buitendijkse gebieden.
Degene die wij gebruiken is de volgende : Verloren Kost langs de kant van de dijken (overwegend schorren) - Ballooi langs de Schelde (overwegend slikke)

Verloren Kost
Zicht op de schorren met op de achtergrond De Notelaer
(op de rechter oever van de Schelde)

Verloren Kost

Buitendijks is langs de rand van het Schouselbroek tussen 1968 en 1975 huishoudelijk afval gestort. Tot 1972 werd het afval, afkomstig van de stad Antwerpen, aangevoerd met schepen. Later werd het vervoer overgenomen door vrachtwagens, waarvoor de Lange Dreef door het broek werd geasfalteerd. De stortplaats sluit aan op het buitendijks gebied bij het Kijkverdriet en werd 't Stort of 't Kalf genoemd, maar is beter bekend als De Verloren Kost. (Deze benaming zou kunnen komen van vroegere pogingen om hier aan landbouw te doen, doch met verlies van de oogst tijdens giertijen tot gevolg. Gelijkaardige naamgeving vinden wij vermoedelijk bij het Kijkverdriet.)

Ballooi

De tussen de oude stortplaats (de Verloren Kost) en de Schelde gelegen gronden worden De Ballooi genoemd. Van het buitendijkse gebied bij het Schouselbroek is, net als van het Kijkverdriet bij Steendorp, het voorkomen bekend van de Spindotterbloem .

Waarde van de buitendijkse gebieden voor vogels

De Ballooi is voor steltlopers een zeer belangrijke slikke langs de zoetwatergetijdengebieden van de Schelde. Diverse steltlopers en waadvogels, werden hier waargenomen.

foto 11/04/2004
Zicht op De Schelde en de slikke

Overzicht der gebieden
Schorren en slikken
begin van deze pagina Home Contacteer ons


pagina aangepast op 13/02/2005